Tłumaczenia pisemne


TŁUMACZENIA PISEMNE 

 

Wykonujemy  specjalistyczne tłumaczenia w większości języków europejskich. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zaawansowanym narzędziom CAT służącym do komputerowego wspomagania procesu tłumaczenia oraz sieci współpracujących z nami od lat tłumaczy na całym świecie gwarantujemy  profesjonalne tłumaczenia w możliwie krótkim terminie.

 

1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków, wliczając pojedyncze spacje. Tłumaczenie zwykłe to np. list, notatka, raport, korespondencja firmowa, instrukcja obsługi, broszura, oferta handlowa, strona internetowa. 1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków. Tłumaczenie uwierzytelnione (pot. zwane przysięgłym) to np. umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, etc.) wymagane do przedstawienia organom lub osobom trzecim. 

TŁUMACZENIA TECHNICZNE I SPECJALISTYCZNE 

 

TECHNICZNE:
Tłumaczenia i skład DTP katalogów, instrukcji i dokumentacji technicznych, dokumenty projektowe, związane z procesami produkcji, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, specyfikacje techniczne, broszury instruktażowe, normy, gwarancje, certyfikaty...

PRAWNICZE I SĄDOWE:

Umowy, pełnomocnictwa, licencje, opinie/ekspertyzy prawne, dokumenty sądowe, akty notarialne, wnioski i wyciągi KRS, ustawy, dokumenty założycielskie spółek, statuty, orzeczenia, odwołania, zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje, protokoły,...

MEDYCZNE:

Dokumenty medyczne i farmaceutyczne, wyniki badań lekarskich, zwolnienia, wypisy, rozpoznania chorób, pełna historia choroby, ulotki leków, publikacje naukowe z zakresu medycyny i farmacji...

FINANSOWE:

Sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, rozliczenia roczne, bilanse, umowy kredytowe, umowy handlowe, zeznania podatkowe, fuzje, dokumenty przetargowe, prospekty emisyjne...

STRONY INTERNETOWE, IT:
Lokalizacja oprogramowania i stron WWW - w tym tłumaczenie interfejsów, plików pomocy, dokumentacji, podręczników użytkowania, prezentacji multimedialnych, aplikacji mobilnych...

SAMOCHODOWE: 

Umowy kupna-sprzedaży, karty pojazdów, dowód rejestracyjny, dowód zakupu, faktury, wyciąg ze świadectwa homologacji, dowód odprawy celnej przywozowej, certyfikat wywozu stałego...

WERYFIKACJA I KOREKTA TEKSTÓW

 

Weryfikacja (ang. revision) to (zgodnie z normą PN-EN 15038) badanie tekstu tłumaczenia w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównanie tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu oraz zalecenie działań korygujących.

 

  • weryfikacja przez rodowitego użytkownika języka (native speakera)
  • weryfikacja merytoryczna przez drugiego specjalistę w danej dziedzinie

JAK ZLECIĆ TŁUMACZENIE DO BEZPŁATNEJ WYCENY?

Materiały* do bezpłatnej wyceny i/lub tłumaczenia można dostarczyć:

  • poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie
  • pocztą elektroniczną na adres office@betterhorizons.pl
  • osobiście w godzinach pracy biura (8.30 – 16.00) w dni robocze
  • pocztą zwykłą lub przesyłką kurierską


Po otrzymaniu dokumentów do wyceny:

  • dokonujemy rzetelnej analizy, 
  • przedstawiamy szacunkowy kosztorys oraz termin realizacji tłumaczenia,
  • po otrzymaniu pisemnej akceptacji wyceny przystępujemy do realizacji tłumaczenia - oprogramowania WordFast i Trados umożliwiają zachowanie jednolitej terminologii i stylu tłumaczeń oraz obniżają koszt tłumaczeń,
  • przeprowadzamy weryfikację tłumaczenia - sprawdzamy treść pod kątem spójności terminologicznej oraz poprawności stylistycznej oraz odwzorowania układu graficznego oryginału; dzięki narzędziom DTP oferujemy usługi obejmujące formatowanie graficzne oraz przygotowanie do druku przetłumaczonych tekstów. Pracujemy w większości popularnych formatów, w tym InDesign, Photoshop i Notepad++.

 

*przyjmujemy pliki we wszystkich formatach: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .xls, .dwg, .ai, .cdr, etc.

⇒ Zadzwoń do nas +48 666 402 106 lub poproś o wycenę.