Tłumaczenia pisemne Tłumaczenia przysięgłe, usługi tłumaczeniowe, Namysłów

Tłumaczenia pisemne


TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE - WSZYSTKIE JĘZYKI

 

Wszelkie teksty lub dokumenty które mają być wykorzystane na użytek własny.

1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków, wliczając pojedyncze spacje.
Tłumaczenie zwykłe to np. list, notatka, raport, instrukcja, broszura, e-mail, oferta handlowa, strona internetowa.

TŁUMACZENIA TECHNICZNE I SPECJALISTYCZNE 

 

TECHNICZNE:
Dokumenty projektowe, związane z procesami produkcji, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi produktów, specyfikacje techniczne, normy, gwarancje, certyfikaty, opisy patentowe, wyceny...

PRAWNICZE:

Umowy, pełnomocnictwa, opinie/ekspertyzy prawne, dokumenty sądowe, akty notarialne, wnioski i wyciągi KRS, ustawy, dokumenty założycielskie spółek...

MEDYCZNE:

Dokumenty medyczne i farmaceutyczne, wyniki badań lekarskich, zwolnienia, wypisy, rozpoznania chorób...

FINANSOWE:

Sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, rozliczenia roczne, bilanse, fuzje, prospekty emisyjne...

STRONY INTERNETOWE, IT:
Lokalizacja oprogramowania i stron WWW - w tym tłumaczenie interfejsów, plików pomocy, dokumentacji, podręczników użytkowania...

MARKETINGOWE: 

Badania rynkowe, broszury, reklamy, informacje prasowe, katalogi, teksty marketingowe, ulotki, filmy...

 

WERYFIKACJA I KOREKTA TEKSTÓW

 

Weryfikacja (ang. revision) to (zgodnie z normą PN-EN 15038) badanie tekstu tłumaczenia w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównanie tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu oraz zalecenie działań korygujących.

 

  • weryfikacja przez rodowitego użytkownika języka (native speakera)
  • weryfikacja merytoryczna przez drugiego specjalistę w danej dziedzinie

 

TŁUMACZENIE I LOKALIZACJA STRONY WWW

przystosowanie jej do nowych warunków lingwistycznych i kulturowych

 

 

⇒ Zadzwoń do nas +48 666 402 106 lub poproś o wycenę.