Tłumaczenia pisemne


TŁUMACZENIA PISEMNE ZWYKŁE

 

Wszelkie teksty lub dokumenty które mają być wykorzystane na użytek własny.

1 strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków, wliczając pojedyncze spacje.
Tłumaczenie zwykłe to np. list, notatka, raport, instrukcja, broszura, e-mail, oferta handlowa, strona internetowa.

TŁUMACZENIA PISEMNE POŚWIADCZONE (pot. przysięgłe) 

 

Wszelkiego rodzaju dokumenty (umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, etc.) wymagane do przedstawienia organom lub osobom trzecim.

1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu, wliczając pojedyncze spacje.* Zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych, tłumaczeniu podlegają wszystkie szczegóły zawarte w oryginale, w tym: pieczęcie, podpisy, dopiski, odnośniki itp., a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią.


* według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.)

 

Do najczęściej tłumaczonych rodzajów dokumentów należą:  

 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu lub ich odpisy, testamenty
 • umowy kupna lub sprzedaży 
 • faktury
 • pełnomocnictwa, upoważnienia
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów firmowych (umowy spółki, faktury, rachunki, umowy handlowe, raporty finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS)
 • dokumenty medyczne (recepty, wyniki badań lekarskich, rozpoznania, zwolnienia lekarskie), 
 • wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne
 • dokumenty samochodowe wymagane przy rejestracji (umowy kupna-sprzedaży, karty pojazdów, dowód rejestracyjny, dowód zakupu)
 • dokumenty sądowe (orzeczenia, odwołania, zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje, protokoły, postanowienia),
 • świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, indeksy

TŁUMACZENIA TECHNICZNE I SPECJALISTYCZNE 

 

TECHNICZNE:
Dokumenty projektowe, związane z procesami produkcji, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi produktów, specyfikacje techniczne, normy, gwarancje, certyfikaty, opisy patentowe, wyceny...

PRAWNICZE:

Umowy, pełnomocnictwa, opinie/ekspertyzy prawne, dokumenty sądowe, akty notarialne, wnioski i wyciągi KRS, ustawy, dokumenty założycielskie spółek...

MEDYCZNE:

Dokumenty medyczne i farmaceutyczne, wyniki badań lekarskich, zwolnienia, wypisy, rozpoznania chorób...

FINANSOWE:

Sprawozdania finansowe, dokumenty księgowe, rozliczenia roczne, bilanse, fuzje, prospekty emisyjne...

STRONY INTERNETOWE, IT:
Lokalizacja oprogramowania i stron WWW - w tym tłumaczenie interfejsów, plików pomocy, dokumentacji, podręczników użytkowania...

MARKETINGOWE: 

Badania rynkowe, broszury, reklamy, informacje prasowe, katalogi, teksty marketingowe, ulotki, filmy...

 

WERYFIKACJA I KOREKTA TEKSTÓW

 

Weryfikacja (ang. revision) to (zgodnie z normą PN-EN 15038) badanie tekstu tłumaczenia w celu oceny jego stosowności wobec uzgodnionego celu, porównanie tekstu źródłowego z tekstem docelowym pod względem spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu oraz zalecenie działań korygujących.

 

 • weryfikacja przez rodowitego użytkownika języka (native speakera)
 • weryfikacja merytoryczna przez drugiego specjalistę w danej dziedzinie

 

 

⇒ Zadzwoń do nas +48 666 402 106 lub poproś o wycenę.