Tłumaczenia uwierzytelnione


TŁUMACZENIA PISEMNE UWIERZYTELNIONE (pot. zwane przysięgłymi)  - WSZYSTKIE JĘZYKI

 

Wszelkiego rodzaju dokumenty (umowy, dyplomy, pisma urzędowe, ekspertyzy, etc.) wymagane do przedstawienia organom lub osobom trzecim.

1 strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków przetłumaczonego dokumentu, wliczając pojedyncze spacje.* Zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych, tłumaczeniu podlegają wszystkie szczegóły zawarte w oryginale, w tym: pieczęcie, podpisy, dopiski, odnośniki itp., a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią.


* według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 15 z 2005, poz. 131) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.)

 

Do najczęściej tłumaczonych rodzajów dokumentów należą:  

  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu lub ich odpisy, testamenty
  • umowy kupna lub sprzedaży 
  • pełnomocnictwa, upoważnienia
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów firmowych (umowy spółki, faktury, rachunki, umowy handlowe, raporty finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS)
  • dokumenty medyczne (recepty, wyniki badań lekarskich, rozpoznania, zwolnienia lekarskie), 
  • wypisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne
  • dokumenty samochodowe wymagane przy rejestracji (umowy kupna-sprzedaży, karty pojazdów, dowód rejestracyjny, dowód zakupu)
  • dokumenty sądowe (orzeczenia, odwołania, zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje, protokoły, postanowienia),
  • świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, indeksy

Teksty przeznaczone do tłumaczenia uwierzytelnionego powinny zostać dostarczone w oryginale. Jeżeli zostanie dostarczona kopia lub skan, tłumacz jest obowiązany umieścić informację, że tłumaczył z kopii.

⇒ Zadzwoń do nas +48 666 402 106 lub poproś o wycenę.