Audyt dokumentacji


Jak sprawić, aby użytkownicy czytali instrukcje obsługi? - audyt instrukcji obsługi, uwzględniający zapisy normy PN-EN-82079, połączony z propozycją zmiany schematu budowania dokumentacji dla użytkowników – model "How to...?"

 

  • ocena aktualnych instrukcji obsługi dla produktów danej firmy
  • propozycje rozwiązań "łatwych i szybkich" poprawiających czytelność instrukcji
  • propozycje głębokiej przebudowy instrukcji opartej na perspektywie użytkownika i pytaniach "Jak zrobić...?"


Jak usprawnić proces tłumaczeń w firmie? - analiza procesu zlecania i realizacji tłumaczeń w firmie – co można poprawić i jak osiągnąć oszczędności nie tracąc jakości.

 

  • Ocena obiegu tłumaczonych dokumentów
  • Analiza przykładowych dokumentów narzędziami CAT (oznaczenie poziomu powtarzalności tekstu i możliwych oszczędności)
  • Propozycje usprawnienia procesu i oszczędności związanych z tworzeniem dokumentacji do tłumaczenia
  • Omówienie narzędzi DTP i pracy z różnymi formatami plików

 

 

⇒ Poproś od darmową instrukcję obsługi jacek@betterhorizons.pl