FAQ


 • Jak zlecić tłumaczenie?
 • Tłumaczenie zwykłe czy uwierzytelnione (przysięgłe)?
 • Czym jest strona rozliczeniowa?
 • Dlaczego na stronie tłumaczenia poświadczonego jest tak mało tekstu?
 • Czy wystarczy przesłać kopię dokumentu, czy konieczny jest jego oryginał?
 • Kto może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)?
 • Czy można przetłumaczyć tylko część dokumentu, jeśli jest to tłumaczenie uwierzytelnione?
 • Czy tłumacz powinien zachować w 100% wierność tłumaczenia?

Materiały do wyceny i/lub tłumaczenia można dostarczyć:

 • poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie
 • pocztą elektroniczną na adres office@betterhorizons.pl
 • osobiście w godzinach pracy biura (8.30 – 16.00) w dni robocze
 • pocztą zwykłą lub przesyłką kurierską

  Po otrzymaniu materiałów przygotowujemy i wysyłamy wycenę oraz czekamy na jej akceptację i potwierdzenie zlecenia.

Rodzaj tłumaczenia zależy od celu, do jakiego potrzebny będzie dokument i jakie będzie zastosowanie gotowego tłumaczenia.

 

Tłumaczenie zwykłe wystarczy, jeśli tekst przeznaczony jest do użytku prywatnego, natomiast w przypadku różnych oficjalnych dokumentów urzędowych (takich, jak wypis z KRS, dyplom ukończenia studiów, dokumenty samochodowe , akty urodzenia, małżeństwa, etc. ), których tłumaczenie będzie przedkładane w urzędach lub instytucjach, zazwyczaj sporządza się tłumaczenia uwierzytelnione.

 

Tłumaczenie uwierzytelnione (potocznie zwane przysięgłym) opatrzone jest pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Istnieje również możliwość uwierzytelnienia już przetłumaczonego tekstu. Tłumacz przysięgły bierze wtedy na siebie odpowiedzialność za tłumaczenie, opatrując je swoją pieczęcią i podpisem.

Strona rozliczeniowa to podstawowa jednostka, na podstawie której biura tłumaczeń wyceniają tłumaczony tekst. Znaki zliczane są w tekście po jego przetłumaczeniu, dlatego ich liczba może się różnić od wyceny wstępnej.


Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1600 znaków ze spacjami.
Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia uwierzytelnionego (tzw. przysięgłego) zawiera 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego), a każda rozpoczęta strona traktowana jest jako cała. Zasady rozliczania stron tłumaczeniowych dla tłumaczeń przysięgłych są zawsze takie same - ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

 

W przypadku stałej współpracy (kompleksowa obsługa tłumaczeniowa firm i instytucji) stawki podlegają negocjacji i ustalane są indywidualnie.

Wielkość strony tłumaczenia uwierzytelnionego regulują przepisy sporządzone przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Wynosi ona zawsze 1125 znaków (włącznie ze spacjami) i każde biuro tłumaczeń musi przestrzegać tej reguły. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, przekładowi podlega nie tylko sam tekst, ale również wszystkie inne elementy znajdujące się na danym dokumencie, np. pieczęcie, logotypy, czy odręczne adnotacje.

 

Przekład uwierzytelniony (przysięgły) to tłumaczenie, które jest wykonywane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który jest wpisany na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oryginalna wersja dokumentu jest niezbędna do wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia oryginału, tłumaczenie zostanie opatrzone adnotacją, że zostało wykonane na podstawie kopii. Restrykcje te wynikają między innymi z faktu, że tłumacze przysięgli są odpowiedzialni prawnie za tłumaczenie i zgodność tekstu z oryginałem.

Przekład uwierzytelniony (przysięgły) to tłumaczenie, które jest wykonywane tylko i wyłącznie przez tłumacza zaprzysiężonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest do wglądu dla każdego na stronie Ministerstwa. Tłumacze przysięgli to osoby zaufania publicznego, którzy poświadczają poprawność wykonywanych tłumaczeń. Biorą oni przez to odpowiedzialność za wykonaną pracę — odpowiedzialność cywilną.

 

Tłumaczenie uwierzytelnione jest zawsze opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza, dlatego nie można ich przesyłać drogą internetową. Taki stempel zawiera imię i nazwisko tłumacza, języka w zakresie którego dana osoba posiada uprawnienia oraz jego pozycję na liście tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumacze przysięgli zobowiązani są także prawnie do prowadzenia repertorium wykonywanych tłumaczeń.

Istnieje możliwość przetłumaczenia jedynie części dokumentu, jednak dokument uwierzytelniony będzie zawierał wówczas informację o pominięciu danych fragmentów. Dokumenty urzędowe tłumaczone są zawsze w całości.

Tłumacz przysięgły to osoba, którą od tłumacza zwykłego, między innymi, odróżnia to, że oprócz przekładu, poświadcza on zgodność przetłumaczonego tekstu z oryginałem. Toteż zadaniem, a wręcz obowiązkiem tłumacza przysięgłego, jest wierne odwzorowanie treści tłumaczonego dokumentu.

 

Zgodnie z Kodeksem Tłumacza Przysięgłego opracowanego przez TEPIS:

"Tłumacz przysięgły powinien tłumaczyć dokument dokładnie w takiej formie, w jakiej został on zapisany lub wypowiedziany, oddając całą treść i niczego nie ujmując, nie dodając ani nie zmieniając."