Tłumaczenia ustne


TŁUMACZENIA USTNE ZWYKŁE ORAZ POŚWIADCZONE* (pot. przysięgłe)

• postępowania sądowe
• czynności notarialne
• śluby cywilne
• umowy międzynarodowe
• tłumaczenia w urzędach i instytucjach państwowych
• tłumaczenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców
• egzaminy na prawo jazdy
• oficjalne uroczystości

 

Tłumaczenie konsekutywne (tzw. tłumaczenia ustne towarzyszące) — tłumacz przekłada krótkie kilkuzdaniowe fragmenty wypowiedzi prelegenta bezpośrednio po ich wygłoszeniu. Stosowane najczęściej podczas rozmów handlowych, spotkań biznesowych, szkoleń, prezentacji.

 

Tłumaczenie towarzyszące (szeptane) — tłumacz asystujący podczas spotkania na bieżąco ściszonym głosem przekazuje danej osobie lub grupie osób znaczenie wypowiedzi prelegentów. Z reguły taką formę stosuje się podczas konferencji lub spotkań, gdzie jedynie mała grupa nie zna języka, w którym prowadzona jest przemowa.


* gdy jedną ze stron jest obcokrajowiec, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego

  

 

⇒ Zadzwoń do nas +48 666 402 106 lub poproś o wycenę.